6°C 
اوقات شرعی
 
     
   • کیوسک ها
    کیوسک های مطبوعات :

    در سال 1387 دستور العمل مطبوعاتی شدن کیوسک های مطبوعات به تصویب کمیسیون محترم خدمات شهری شورای شهر رسید و برای رفع سد معبر کیوسک ها و زیبا سازی و رنگ آمیزی آنها اقدام لازم به عمل آمد .شایان ذکر است حق نقل و انتقالات کیوسکها که خود باعث سودجویی برخی بهره برداران شده بود حذف گردید ، همچنین برابر مصوبه شورای محترم اسلامی شهر با تعداد 16 کیوسک خارج از محدوده انعقاد قرارداد گردید و تحت نظارت این سازمان قرار گرفت.

     کیوسکهای یخ :

    مشکلات حاصل از عرضه یخ صنعتی و سازه نامناسب کیوسکها در سنوات قبل سبب شده است از تابستان سال 1387 تعداد 28 کیوسک یخ با سازه جدید و ایزوله توسط بخش خصوصی ساخته و در سطح شهر با پراکنش مناسب استقرار یابد که برای اولین بار در کشور یخ بسته بندی و بهداشتی عرضه گردید.از تابستان سال 89 نیز این سازمان صرفاً عرضه یخ بسته بندی را در کیوسکهای مربوطه توسط بخش خصوصی الزام نمود .

     

    کیوسکهای عرضه نان رضوی :

    کلیه کیوسک های نان رضوی در تیر ماه سال 89 توسط بخش خصوصی بازسازی گردید.

    تعداد بازدید :2927
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: